EURO PETITION – Petícia za uzatvorenie vonkajších hraníc Európy

„Skupinová petícia predkladaná Európskemu parlamentu v oblasti ochrany a bezpečnosti nás občanov Európskej Únie, s právom na bezpečnosť a ochranu európskeho občana stanovený v zmluvách Európskeho spoločenstva; voľného pohybu osôb, tovaru a služieb a vnútorný trh; a iné problémy súvisiace s uplatňovaním práva EÚ.“

– Žiadame uzatvorenie vonkajších hraníc EÚ pre všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky zákonného – legálneho vstupu do členských štátov EÚ.

– Každá osoba ktorá ilegálne vstúpi na územie EÚ a bude konať v rozpore s komunitárnym právom EÚ, bude trestne stíhaná a postavená pred riadny súd.

– Každá osoba, ktorá vstúpi na územie členských štátov EÚ bude bezodkladne vyhostená alebo odsúdená trestom odňatia slobody najmenej …

– Žiadame zosúladenie trestnoprávnych noriem v členských štátoch EÚ a to v oblasti ilegálnej imigrácie, kde ak tak neučiní legislatívny výbor EÚ, tak my občania sami pripravíme iniciatívu pre prijatie právnych aktov spojených s ilegálnou imigráciou do EÚ.

– Žiadame dočasné sprísnenie kontrol na vnútroštátnych hraniciach členských štátov EÚ do vybudovania bezpečnostných opatrení na vonkajších hraniciach EÚ.


Pre výber jazyka klikni na vlajku

facebook-share-button


ceucAk sa chcete zúčastniť petície, prosíme o vyplnenie formulára. Od nás dostanete email, ktorý treba vytlačiť na tlačiarni, vlastnoručne podpísať a poslať nám poštou na našu adresu.
Ak máte možnosť podpísaný dokument okopírovať alebo odfotiť,
tak nám obrázok pošlite. Nahrať ho možete na spodku tejto stránky.

ceuc_text

Šamorínska 10
821 06 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Váš podpis bude následne preposlaný do strediska petícií Európskej únie.

Elektronický petičný formulár:

ulica, mesto


 

Tu môžete nahrať a poslať fotokópiu (scan) podpísanej petície

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť na petícii.